สีประจำโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แผนผังโรงเรียน
 
 
 


 

 

 

 

 

 


คลิกภาพเพื่อขยาย

ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited
 

 

 
       

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th