ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ โครงการหลักสูตรพิเศษเพื่อการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (SEM) ปีการศึกษา 2562

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ)

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4
โครงการหลักสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เเละคณิตศาสตร์ (SEM)

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ)

 

>> คำสั่งรับสมัครนักเรียนโครงการหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เเละคณิตศาสตร์

  - โครงการหลักสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เเละคณิตศาสตร์ (SEM)  

 

 

 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
Tel. 056-792-130 E-mail: niyomsilp@hotmail.com or admin@na.ac.th